denieuweurigeller

bestelinks.nl

Mentalisme voor beginnersBoek foolproof mindreading

Sure-fire mental feats for mentalists to delight and mystify: mind reading with cards, instant ESP, identify the owners of objects given to you in random order, number prediction, magically reproduce drawings on slates, book tests, handwriting tricks, mind-reading done from a room away, much more. 73 illustrations. Karl Fulves, one of the most renowned modern writers in the field of magic, presents here 67 new and foolproof tricks-spectacular mental feats that seem impossible, but are easy to perform. None of the tricks require long practice, supernormal dexterity, or complicated apparatus. Mr. Fulves\' precise, easy-to-follow instructions and many helpful diagrams lead to quick mastey and effective performance of each. Perform mystifying mental magic in such categories as: Instant ESP Mind Reading with Cards Mind Over Matter Psychic Secrets Slate Sorcery Miracles with Cards Psychometry Many of these tricks can be done with no prior preparation, and all involve easy-to-find materials: a deck of cards, coins, matches, dice, keys, chalk, etc. But while the materials used are ordinary, the effects achieved are truly extraordinary. Magicians who wish to add mental acts to their routines, party entertainers or anyone wishing to give an amazing performance of mental magic will find this book perfect for their needs. Eay to master mentalism. Paperbound, 121 5 3/8\" by 8 1/2\" pages, 73 illustrations.

service.bfast.com/bfast/click?bfmid=1821541&siteid=40504858&bfpid=0486238067&bfmtype=i&PrdId=1001004000826113


Boek Practical Mental Magic

Mind reading, thought transmission, prophecy, miracle slate routines and other \"psychic\" effects are among the most impressive tricks in any magician\'s repertoire. Their power to amaze and dumbfound an audience is unparalleled in the domain of stage magic. In this volume, one of the greatest of all mental magicians reveals the secrets behind nearly 200 astonishing feats of mental magic. The included routines encompass 12 major categories: Effects with Billets and Pellets Publicity Effects Dead or Alive Book Tests Thought Foretold Envelope Necromancy Miracle Slate Routines Money Mentalism Blindfold Reading Mentalism with Cards Psychic Codes Miscellaneous Mental Masterpieces Theodore Annemann, through his own performances and editorship of Jinx magazine, probably did more than anyone else to popularize this branch of entertainment. Now, this extensive knowledge, experience and know-how are at your fingertips in this comprehensive collection. Here are the closely guarded tricks of the trade behind such astonishing effects as Pseudo-Psychometry, one of the greatest one-man psychic effects ever achieved; Who Killed Mr.X?-a classic routine that combines both magic and mind reading with a triple mystery and a novel presentation; and the Swami Test, a demonstration of prophecy first popularized around 1920. Annemann himself came up with some 16 variations on this popular and much-practiced effect. My Own Swami Test is one of his best. These and scores of other crowd-pleasers are here, each thoroughly explained and diagrammed, with insider\'s tips on techniques, staging, patter, plants and confederates, diversions-everything you need to make any trick a fool-proof success. No special equipment is required; just traditional magic props and a willingness to learn from one of magic\'s legendary figures. Although written for professional magicians, the step-by-step detail, clarity and inclusiveness of this collection, along with the author\'s intimate knowledge of the stage performer\'s needs, make this a volume that will benefit magicians at every level of expertise. Paperbound, 310 5 3/8\" by 8 1/2\" pages, 100 illustrations.

www.elmwoodmagic.com/?nd=full&key=852&myaf=15363


Bronnen voor mentalisten

Links met informatie, tips en producten over mentalisme en mentale magie voor mentalisten en goochelaars die mentale magie bedrijven.

mentalism.bestelinks.nl


Wikipedia definitie mentalisme

Mentalisme is een vorm van amusement waarbij de artiest (mentalist) experimenten doet met zijn publiek die de illusie creren dat hij over buitengewone mentale vaardigheden en vermogens beschikt. Daarbij kan het gaan om benvloeden, voorspellen en gedachtenlezen, maar ook om bijvoorbeeld een buitengewone vaardigheid in het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen en het onthouden van gegevens. Mentale acts die goed worden uitgevoerd kunnen een grote indruk maken op het publiek. Mentalisme is in het algemeen moeilijk te verklaren, en fascinerend om te ervaren. Het wijst op de grote mogelijkheden van het menselijke denkvermogen, en stelt het publiek in staat actief deel te nemen. Een mentalist is met name bezig in het opbouwen van suggestie. Hierdoor wordt het geloven in esoterische fenomenen aan de kaak gesteld. Mentalisme is een proces waarin het \"waarnemen\" ten grondslag ligt. Iets waarnemen, is voor iedereen persoonlijk. Want waar ligt de nadruk of de focus? Vandaar dat mentalisme bij ieder publiek anders kan uitpakken. Een aantal bekende internationale mentalisten zijn bijvoorbeeld: Derren Brown Luke Jermay Kenton Knepper Max Maven Richard Osterlind Enkele theorien die binnen mentalisme verpakt kunnen worden zijn: NLP ,lichaamstaal ,conditioneren ,hypnose , suggestie, magisch denken, telepathie , telekinese, psychokinese , onontdekte krachten, zintuigen .

nl.wikipedia.org/wiki/Mentalisme_(amusementsvorm)


Zelf boektest doen

Het Geheimzinnige Boek Met een boek en een speelkaart kunt u als mentalist een zeer vermakelijke en onderhoudende truc doen. Ik gebruik er gewoonlijk ruitenheer voor, maar u kunt ook elke andere willekeurige kaart uit het spel nemen. Ik neem heel onopgemerkt een boek dat in de buurt ligt, en terwijl ik een kaart uit het spel haal, vertel ik dat ik een demonstratie van gedachtelezen ga geven. Met het boek in mijn rechterhand en de kaart in mijn linker, stap ik naar een toeschouwer en verzoek hem de kaart ergens in het gesloten boek te schuiven, zodanig, dat er een klein gedeelte uit steekt, dus niet de gehele kaart erin schuiven. Ik wijs hem erop, dat hij zelf ergens de kaart in het boek geschoven heeft en dat ik hem in de keus van de plaats geheel vrij gelaten heb. Als hij daarvan is overtuigd ga ik met het boek, waar de kaart gedeeltelijk uitsteekt, naar een anderen toeschouwer, bij voorkeur een dame, geef haar het boek, en terwijl ik me verwijder, verzoek ik haar het boek te openen op de plaats waar de kaart zit. Zij doet dit en zegt dat de kaart bv tussen bladzijde 81 en 82 zit. Nu vraag ik: ,,Welke van deze twee bladzijden zal ik beschrijven?\". De dame zegt dan bv bladzijde 82. Ik verzoek haar gedachten te concentreren op den inhoud van die bladzijde en beschrijf dan op afstand en met gesloten ogen nauwkeurig den inhoud van die bladzijde. Zou ze pagina 81 kiezen dan zou ik ook daarvan de inhoud kunnen vertellen. Het Geheim Het geheim van deze mentale truc is dat ik al bij voorbaat zelf een ruitenheer, of een anderen kaart gelijk aan die, welke de eerste persoon in het boek heeft gestoken, tussen pagina 81 en 82 had gelegd. Toen ik echter het boek overhandigde aan iemand van de toeschouwers, wie ik verzocht ruitenheer ertussen te steken, verborg ik met mijn hand den anderen kant van het boek, waarin al een kaart tussen bladzijde 81 en 82 zat. Toen de kaart in het boek was gestoken en ik mij had omgedraaid naar de dame, kon ik in een oogwenk de ingestoken kaart geheel in het boek duwen en aan de andere kant stak de kaart eruit, die ik al bij voorbaat in het boek had gedaan. Daar ik van te voren den inhoud van de bladzijden 81 en 82 in mijn geheugen had geprent, was het voor mij niet moeilijk om deze te beschrijven. De kans, dat de andere kaart in het boek wordt ontdekt is werkelijk gering want de dame heeft geen gelegenheid om het boek door te bladeren. Heel simpel maar zo leuk! Echter zoals ik al bovenaan deze pagina vermelde dit trucje moet met een beetje bravoure, een beetje bluf gedaan worden. Het verhaal er omheen, de poeha naderhand maakt deze truc smeug. En zo als Quaker in het boekje vermeld; ,,U hebt geen geheime code nodig om te vertellen, dat een flink bord warm Quaker Havermout het lekkerste ontbijt is\"....

goochelgein.nl/boeken/boektruc13.htm


Zelf geld laten vinden

Effect: Een toeschouwer mag uit vijf bierviltjes er n aanwijzen. De mentalist breekt het viltje door en in het viltje zit een bankbiljet van 10 gulden! Als de toeschouwer de andere 4 viltjes openbreekt zit hier niets in. Benodigdheden: 5 bierviltjes en een bankbiljet. Vouw het biljet 4 keer dubbel zodat je een klein vierkant pakketje krijgt. Houd het biljet in je linkerhand verborgen. Houd de 5 viltjes vast in je rechterhand. Uitvoering: Leg met je rechterhand de viltjes voor de toeschouwer op tafel en laat hem of haar er n aanwijzen. Pak het aangewezen biljet op en leg het snel op je linkerhand als het goed is heeft niemand het biljet in je linkerhand gezien. Neem het viltje weer op met je rechterhand en houd daarbij het biljet aan de onderkant tegen het viltje aan gedrukt. Breek nu het viltje met twee handen door midden en dan nog een keer. Als je nu kijkt naar de plek waar het viltje is gebroken, zie je daar het biljet al. Pulk het biljet \"uit\" het bierviltje. Het lijkt alsof het biljet echt uit de lagen van het viltje komt. Steek het biljet triomfantelijk in je zak en laat de toeschouwer achter met de andere 4 viltjes waarin hij niets zal vinden!

www.homepages.hetnet.nl/~vembde/viltje.html


Zelf getal voorspellen

Goochelen met getallen Wij gaan eens even goochelen met getallen. Je moet nu niet meteen denken aan iemand met een grote zwarte hoed, nee dit is veel leuker goochelen. Wij kunnen namelijk vanaf deze computer de uitkomst bepalen van jouw berekeningen! Benodigdheden: stukje papier, pen of potlood en een rekenmachine (als je niet goed kunt rekenen). Wat moet je doen? - Schrijf een getal op van 3 verschillende cijfers (bijv. 536, 347 en dus niet 889 of 444). - Draai dit getal om (347 wordt dan dus 743) - Trek het kleinste getal van het grootste af (743 - 347), en schrijf dit getal weer op. - Draai je nieuwe getal weer om tel het erbij op. Als je nu een getal van maar 3 cijfers krijgt moet je het weer omdraaien en erbij op tellen. - Als het goed is dan heb je nu het getal 1089 op je briefje staan. Als ik tenminste alles goed voel. Huh? Tjah, we voelden dit al gewoon aankomen, je straal het gewoon uit. Doe niet zo flauw!! Vooruit, we zullen het even uitleggen. Elke keer als je dit uitvoert, en je doet het precies zoals hierboven staat beschreven, krijg je als uitkomst 1089. Hoe dit komt moet je zelf maar eens proberen te bewijzen. Dit is natuurlijk erg leuk om even bij vriendjes en vriendinnetjes te doen! Moeten ze natuurlijk wel goed kunnen rekenen.

www.02538.06ds.thinkquest.nl/proefen.php?mode=show_proef&proef=33


Zelf leeftijd raden

Bij dit effect stelt de mentalist de juiste leeftijd van een toeschouwer vast. Benodigdheden: set speciale kaarten U toont een vriend de speciale kaarten. Vraag hem om 1 van de kaarten eruit te pakken waar zijn leeftijd op staat en hij geeft de kaart hierna aan u. Nu pakt hij de overige kaarten waar zijn leeftijd op staat. Na een magische gedachten van u weet u feilloos zijn leeftijd te noemen. De kaarten die nodig zijn voor deze truc METHODE Allereerst moet u de op deze pagina afgebeelde kaarten namaken of uitprinten. Deze truc heeft niets te maken met magic, het is alleen maar show. De truc is simpel. U telt alle eerste getallen op van de kaarten, waarop zijn leeftijd staat vermeld, die de toeschouwer aan u geeft. Bijvoorbeeld: De persoon is 24 jaar. Hij geeft u kaart 4 en 5 dus. De eerste getallen op deze kaarten zijn zijn 8 en 16. De som is dus (8 + 16 =) 24, dat is dus de leeftijd van deze toeschouwer.

www.angelfire.com/stars4/bertrudo/page/trickage.htm
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.